Om 2-2-2

Allt sker på elektronisk väg

Kan du tänka dig en relation där du i realtid ser allt som händer? Välkommen till 2-2-2. 

Och inte bara är vi helt transparenta när det gäller de ärenden vi utför. Vi är dessutom helt transparenta när det gäller påslag på fakturor och kickbacks från underentreprenörer. Vi har nämligen inga påslag. Vi tar heller inte emot kickbacks. Enkelt. Kundnära. Effektivt.

side-separator